Fujian Shaowu Keta High Purity graphite Co., Ltd.

Address: 68 Lingjiexi Road, Shaowu City, Fujian Province
Tel: 0599-6522778/6523075/6523076

Fax: 0599-6523027