Fujian Shaowu Keta High Purity graphite Co., Ltd.

Address: Xitang Side,Gu County, Shuibei Town,Shaoyu City,Fujian Province

Tel: 0599-6522778/6523075/6523076

Fax: 0599-6523027